Apie projektą

Kūrybinių industrijų galimybių vystymas vidutinio dydžio miestų urbanistinės traukos erdvėse Baltijos jūros regione (Urbanistinės traukos erdvės).

URBAN CREATIVE POLES tikslas - sukurti ir įgyvendinti viešojo sektoriaus gerąsias praktikas, stiprinančias kūrybinių industrijų poziciją ir didėjantį potencialą bendrame ekonomikos kontekste: stiprinti tarpregioninį bendradarbiavimą ir tarptautinių kūrybinių klasterių steigimą, skatinti kūrybinių industrijų verslumą ir  konkurencingumą, pagerinti jų  žinomumą ir matomumą tarptautinėse rinkose bei išnaudoti kūrybinių industrijų potencialą vystant apleistas viešąsias miestų erdves.

Projekto pagrindiniai rezultatai:

 • Parengiama detali išankstinių investicijų į viešas urbanistines erdves koncepcija ir metodologija, skatinančios kūrybinių industrijų lokalizaciją tuščiuose gamybiniuose pastatuose/erdvėse. Skatinamas miestų atsinaujinimas, atsiranda įperkamų vietų, tinkamų verslo veiklai; rengiama techninė dokumentacija konkrečiai atrinktoms vietoms.
 • Konsultavimo centrai  rengia verslo planus kūrybinėms industrijoms.
 • Miestų partnerių merai ir kitų atsakingų institucijų vadovai pasirašo „Charta“, kuri nurodo ilgalaikę koncepciją kaip palaikyti tarptautinių tinklų ir rinkodaros veiklas po projekto įgyvendinimo laikotarpio, remiantis gerąja projekto praktika.
 • Remiantis tarptautine koncepcija, parengiama tarptautinės Rinkodaros ir renginių koncepcija.
 • Visi miestai partneriai vykdo renginių kampanijas skirtas kūrybinių industrijų augimo skatinimui.
 • Parengiami 5 mokymų ir praktinio ugdymo (koučingo) bei  konsultavimo paketai, vystantys žmogiškųjų išteklių plėtrą, tam, kad kūrybinis potencialas būtų panaudotas verslo veikloje.
 • Apie 750 valandų bus skirta konsultacijoms ir mokymams visuose partnerių miestuose.
 • Partneriai parengs mišrią mokymosi priemonę, kuri bus skirta ir kitiems miestams, siekiantiems atkartoti metodus sėkmingai panaudotus šiame projekte.
 • Baigiantis projekto įgyvendinimo laikotarpiui, kūrybinės pramonės sektoriuose bus įkurti 5 daugiašaliai klasteriai, kuriuose susijungs miestų partnerių verslai: bus dirbama kartu gaminant bendrą produktą, teikiant paslaugas ar vykdant bendrą rinkodarą.
 • 5 smulkūs bandomieji projektai bus įgyvendinami kiekviename iš penkių miestų partnerių.
 • Vasaros akademija bus skirta universitetų meninių ir kūrybinių specialybių studentams ir jauniesiems kūrybinės pramonės verslininkams. Ji bus įgyvendinta per pirmus projekto metus, kad būtų įnešta šviežių idėjų į tarptautinę koncepciją.

CCI events

Designers' Open Leipzig 2013

25. - 27. October 2013: Design Festival Leipzig | DESIGNERS´ OPEN - one of the leading German design festivals.

InNova Camp Festival

27-28 September, InNova Camp festival will be organized in Klaipeda by KEDA.

IBUg

30. August - 01. September 2013 - IBUg Festival for Urban Culture in Germany: a lab for international urban artists and a way of life!

in fashion munich

in fashion munich - trade fair for fashion and accessories on 11th and 12th August 2013 in Munich, Germany

Tinklo partneriai

Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument)

Galerija