Loomemajandus

Loomemajanduse valdkonnad, mõisted
Loomemajandus on majandussektor, mis põhineb individuaalsel ja kollektiivsel loovusel, oskustel ja andel ning mis on võimeline looma heaolu ja töökohti läbi intellektuaalse omandi loomise ja kasutamise. (Loomemajanduse arendamine Eestis - ettepanekud tulevikuks. Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, 2005)

 
Loomemajanduse valdkonnad Eestis
ARHITEKTUUR: arhitektuur, projekteerimine, sisearhitektuur; maastikuarhitektuur
AUDIOVISUAALVALDKOND: film ja video; ringhääling (televisioon, raadio)
DISAIN: tööstusdisain; unikaaldisain
ETENDUSKUNSTID: teater; tants
INFOTEHNOLOOGIA: meelelahutuse tarkvara
KIRJASTAMINE: kirjandus; ajakirjandus; trükised, brošüürid
KUNST: kujutav kunst; tarbekunst
MUUSEUMID: keskmuuseumid; kohalikud muuseumid; kollektsioonmuuseumid
MUUSIKA: süvamuusika; levimuusika
REKLAAM: reklaami- ja meediaagentuurid (Eesti loomemajanduse kaardistamine ja analüüs. Eesti Konjunktuuriinstituut, 2005)

Tartu loomemajanduse kaardistamise uuringus on käsitletud loomemajanduse valdkondadena ka HUVITEGEVUST; ÜRITUSI, FESTIVALE ja ÜHISTURUNDUST; KÄSITÖÖD ja FOTOGRAAFIAT. (Tartu loomemajanduse kaardistamine. Turu-uuringute AS, 2005)

Enamlevinud mõisted

Loomemajanduse inkubaator e loomeinkubaator – loometegevuse eripärale kohandatud ettevõtlusinkubaator, mis sisaldab firmadele ja/või loojatele sobivaid, tavaliselt soodsatel tingimustel renditavaid ruume ja nn pehmeid teenuseid (ettevõtlus- ja turundusalased konsultatsioonid, andmebaasid jne). (Tartu linna kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukava aastateks 2008–2013)
Klaster – tegevuste või organisatsioonide „kobar“, kus toimub osapoolte vaheline spetsialiseerumine ja koostöö; tavaliselt korraldatud mitte ainult formaalsetel (lepingud), vaid ka mitteformaalsetel, usaldusel põhinevatel alustel. Üldjuhul paiknevad klastrit moodustavad subjektid territoriaalselt ligistikku, mis soodustab inimeste töövälist suhtlemist, „kohalikku patriotismi“ ja vastastikust sotsiaalset kontrolli. (Tartu linna kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukava aastateks 2008–2013)
Kultuuritehas – kujundlik väljend. Loomeinimeste/kultuuriloojate koondumiskoht, tavaliselt tekitatud kasutusest välja langenud tehase- või laohoonete uueks otstarbeks kohandamise teel. Pakub võimalusi (odavad või tasuta ruumid, eri kultuurialade koostegutsemise võimalused) kultuuriprojektide, eriti eksperimentaalsete, teostamiseks; võib täita ka loomemajandusettevõtete inkubaatori rolli. (Tartu linna kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukava aastateks 2008–2013)

Loomemajandusest lähemalt: http://loomemajandus.edicypages.com/et (materjalid on kokku kogunud kultuuriministeeriumi arendusosakond).

CCI events

Designers' Open Leipzig 2013

25. - 27. October 2013: Design Festival Leipzig | DESIGNERS´ OPEN - one of the leading German design festivals.

InNova Camp Festival

27-28 September, InNova Camp festival will be organized in Klaipeda by KEDA.

IBUg

30. August - 01. September 2013 - IBUg Festival for Urban Culture in Germany: a lab for international urban artists and a way of life!

in fashion munich

in fashion munich - trade fair for fashion and accessories on 11th and 12th August 2013 in Munich, Germany

Võrgustiku partnerid

Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument)

Gallery