Om projektet

URBAN CREATIVE POLES

Projektet syftar till att synliggöra, lyfta fram och utveckla kreativa och kulturella näringar i stadsmiljöer för ökad ekonomisk tillväxt samt att jämföra förutsättningar och goda exepel i fem europeiska städer.

Urban Creative Poles är ett treårigt projekt som drivs mellan 2011-2013 med samverkansparter från städer och regioner runt Östersjön, Cottbus i Tyskland, Zielona Gora i Polen, Tartu i Estland, Klaipeda i Litauen samt Linköping. De olika städerna är jämförbara ur ett befolkningsmässigt och urban perpektiv samt att alla orter är universitetsstäder vilket kan vara användbart i projektarbetet. Projektets huvudfokus är urban utveckling med inriktning på kreativa näringar eller som det kallas i projektet "Cultural and Creative Industries - CCI".

NYCKELORD

  • Ekonomisk tillväxt för småföretag från kreativa näringar i Linköping
  • SWOT-analys och kartläggning av kreativa sektorn
  • Summer Academy i Cottbus
  • Kompetensutveckling av entreprenörsskap för kreativa näringar
  • Transnationellt nätverkande mellan företagare från deltagande länder
  • Urban utveckling av stadsmiljöer för kreativa näringar

 

SWOT-analys

Under våren/sommaren genomförde vi en SWOT analys i projektet. Detta utfördes i alla städer som deltar i projektet. Med utgångspunkt i den statistik som Linköpings kommun tog fram åt oss bjöd vi in aktörer från fyra branscher till samtal kring möjligheter, hot, svagheter och styrkor när det gäller utveckling av kreativa näringar i Linköpings kommun. De branscher som vi tittade närmare på i projektet är arkitekt-, konsthantverks-, konstnärs- och spelutvecklingsbranschen. Under hösten blev rapporten klar och resultatet kan ni ta del av genom att ladda ner rapporten. I december bjöd vi in deltagarna från SWOT-analysen till ett mingel där vi bjöd på glögg, lussekatter samt en presentation av analysen.

 

Mentorskap 2013

Under 2013 kommer vi att arbeta med att bygga upp ett mentorskapsprogram tillsammans med ALMI vi kommer även parallellt att arbeta med uppbyggnaden av ett nätverk för de entreprenörer som deltar i mentorskapsprogrammet. Tveka inte att kontakta oss om just du skulle vara intresserad av att delta i mentorskapsprogrammet. Maila Heléne eller Elisabeth.

 

Konferens i Linköping den 12-13 september

Den 12-13 sepember 2012 kommer Linköpings kommun hålla i en av projektets interregionala konferenser. Innehållet inriktas mot kluster och platsmarknadsföring. Program för konferensen kommer under våren 2012.


CCI events

Designers' Open Leipzig 2013

25. - 27. October 2013: Design Festival Leipzig | DESIGNERS´ OPEN - one of the leading German design festivals.

InNova Camp Festival

27-28 September, InNova Camp festival will be organized in Klaipeda by KEDA.

IBUg

30. August - 01. September 2013 - IBUg Festival for Urban Culture in Germany: a lab for international urban artists and a way of life!

in fashion munich

in fashion munich - trade fair for fashion and accessories on 11th and 12th August 2013 in Munich, Germany

Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument)

Gallery